Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 03.07.2022.

Definicje

 1. CLAIM WORLD, SERWIS – serwery gry Minecraft, działające w domenie claimworld.net lub jej subdomenach (s1.claimworld.net, s2.claimworld.net), strona internetowa https://claimworld.net oraz sklep internetowy, działający pod adresem https://shop.claimworld.net.
 2. WŁAŚCICIEL, ADMINISTRATOR – prowadzący działalność nierejestrowaną Maciej Panocha, zamieszkały pod adresem Pułanki 103, 38-130 Frysztak (Kontakt z właścicielem: lvlup.project.virtual@gmail.com), będący jednocześnie administratorem oraz właścicielem serwisu.
 3. SERWER, SERWERY – serwery gry Minecraft, działające w domenie claimworld.net lub jej subdomenach (s1.claimworld.net, s2.claimworld.net).
 4. STRONA INTERNETOWA – strona internetowa https://claimworld.net.
 5. GRACZ, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z serwisu.
 6. FUNKCJE PREMIUM – dobra wirtualne na serwerze, otrzymywane najpóźniej do momentu zakończenia działalności serwera, świadczone w ramach odpłatnej usługi elektronicznej.
 7. KLIENT – użytkownik, dokonujący zakupu funkcji premium w ramach czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. SKLEP – sklep internetowy https://shop.claimworld.net, w którym klient może dokonać zakupu funkcji premium.
 9. HOTPAY – ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Andrychowie przy ulicy 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000655383, właściciel marki HotPay.
 10. ADMINISTRACJA SERWERA – właściciel oraz inni użytkownicy, wybrani przez właściciela, a także działające na serwerze systemy, posiadający specjalne uprawnienia administracyjne, umożliwiające zarządzanie serwerem lub jego niektórymi elementami.

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez właściciela w ramach serwisu.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów z odpłatnymi usługami, świadczonymi przez właściciela w ramach serwisu, klient ma 30 dni na zgłoszenie problemu właścicielowi.
 3. Korzystając z usług świadczonych przez właściciela w ramach serwisu, użytkownik akceptuje obowiązujący regulamin.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do jakichkolwiek zmian w świadczonych usługach oraz cenach tych usług.
 6. W sprawach nieopisanych w regulaminie zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy.

Usługi odpłatne

 1. Użytkownik powinien posiadać aktualną przeglądarkę internetową Chrome, Firefox, Safari lub Opera oraz system operacyjny Windows, Android, iOS lub OSX, by korzystać ze sklepu.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zakupu odpłatnej usługi (funkcji premium) za pośrednictwem sklepu. Lista świadczonych odpłatnych usług dostępna jest na stronie sklepu.
 3. Opisy poszczególnych funkcji premium znajdują się na stronie sklepu.
 4. Podane na stronie sklepu ceny poszczególnych usług są cenami brutto.
 5. Klient ma do wyboru jedną z udostępnionych przez właściciela na stronie sklepu form płatności.
 6. Realizacja zakupionej przez klienta usługi odbywa się niezwłocznie.
 7. By usługa została zrealizowana prawidłowo, klient powinien być na serwerze od momentu dokonywania płatności za usługę aż do chwili, gdy usługa zostanie zrealizowana.
 8. Dokonując zakupu, klient potwierdza, że rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy.
 9. Operatorem płatności wyżej wymienionych usług oraz odbiorcą danych osobowych klienta jest HotPay.
 10. Regulamin korzystania z usług operatora płatności HotPay dostępny jest na stronie wspomnianego operatora.
 11. Klient, dokonujący zakupu funkcji premium poprzez sklep, akceptuje również regulamin operatora płatności.
 12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez użytkownika w trakcie korzystania ze sklepu.
 13. Użytkownik może utracić swoje funkcje premium, jeśli zostanie wykluczony z rozgrywki za złamanie regulaminu.
 14. Reklamacje można składać bezpośrednio na adres mailowy właściciela (lvlup.project.virtual@gmail.com).
 15. W treści maila należy zamieścić: adres email, nick, na który dokonano zakupu usługi, metodę i kwotę płatności, potwierdzenie dokonanej płatności oraz nazwę zakupionej funkcji premium.
 16. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później, niż po 14 dniach roboczych od momentu jej otrzymania.

Polityka prywatności

 1. Klient dokonując zakupu odpłatnej usługi (funkcji premium) zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do celów realizacji zamówionej usługi.
 2. Dane klienta będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r).
 3. Dane klienta będą przetwarzane jedynie do celów związanych z prowadzeniem przez właściciela działalności gospodarczej i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów, współpracujących z właścicielem lub sprawujących kontrolę nad prowadzoną przez właściciela działalnością gospodarczą, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 4. Dane klienta będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów, dla których zostały one pobrane. Na podstawie przepisów, wynikających z Kodeksu Cywilnego, okres ten wynosi 3 lata.
 5. Wszelkie sprawy dotyczące danych osobowych klienta (na przykład prośby o modyfikacje danych lub ich usunięcie) należy kierować na adres poczty elektronicznej właściciela: lvlup.project.virtual@gmail.com.

ClaimWorld.net

Stań się częścią tej niesamowitej społeczności!